Het jaar 2020 is voor iedereen een bijzonder jaar geweest. Corona heeft voor een groot deel het nieuws en het leven gedomineerd. Een virus dat de wereldeconomie, de mensen in zijn greep had en heeft. In dit alles wisten en weten we ons afhankelijk van onze God en Vader. Hij is het die in deze crisis alles in Zijn hand houdt, die mogelijkheden gaf om het werk van de v-RTS door te laten gaan.

 

Het werk van de v-RTS  mocht doorgaan. Als bestuur hebben we meerdere malen kunnen vergaderen waarvan enkele digitaal.  In een tweetal workshops hebben we onze koers opnieuw uitgezet en vastgelegd.
Onze  missie is om bij gereformeerde gelovigen in Nederland grotere bekendheid te geven aan het werk aan het RTS Heidelberg en om financiële middelen te innen en aan het RTS Heidelberg beschikbaar te stellen
Onze Visie is dat de Here de komende jaren het werk aan het RTS Heidelberg zal zegenen en ons daarbij wil gebruiken om steun aan dat werk te verlenen door grotere bekendheid en een groeiende aantal donateurs vanuit Nederland.

In 2020 hebben we daarom een start gemaakt met het vernieuwen van onze website. De plannen hiervoor liggen klaar en zullen binnenkort worden uitgevoerd. Ook hopen we in 2021 via andere activiteiten onze missie uit te voeren.

We zijn dankbaar voor de financiële steun die we hebben ontvangen van onze donateurs. Mede daardoor kon het werk aan het RTS doorgang vinden, d.m.v. cursussen die gegeven werden aan studenten zowel fysiek als digitaal. Dank aan God voor deze mogelijkheden.
Door middel van een aantal nieuwsbrieven hebben we onze donateurs op de hoogte gehouden van het werk aan het RTS. Daarin is o.a. genoemd de opbouw van een digitale indexering van de bibliotheek van het RTS. Een project dat ook in 2021 onze steun verdient.

In dit alles hebben we in het afgelopen jaar Gods vaderzorg ervaren en wisten we ons gedragen door het gebed.

 

Financiën:

http://vriendenvanrts.nl/wp-content/uploads/2021/02/financieel-overzicht-2020.pdf

 

het bestuur v-RTS