– Ik sla mijn ogen op naar U, Die in de hemel zit. Zie, zoals de ogen van dienaren gericht zijn op de hand van hun heren en zoals de ogen van een dienares gericht zijn op de hand van haar meesteres, zo zijn onze ogen gericht op de HEERE, onze God, totdat Hij ons genadig is. Psalm 123: 1,2

Voor u ligt het jaarverslag 2022. Het bestuur heeft in 2022 drie maal vergaderd over de voortgang van onze doelstellingen. Deze vergaderingen werden gehouden op Urk. Een voortdurend punt van aandacht tijdens deze vergaderingen is het vergroten van bekendheid in Nederland, van het werk aan het RTS in Heidelberg. Het verbeteren van de website is hier een onderdeel van. De realisering van de vernieuwde website heeft meer tijd gevraagd dan eerst was ingeschat. Om de vernieuwde website te kunnen realiseren zal een klein gedeelte van de financiën van de v-rts hiervoor worden gebruikt. We hopen dat onze vernieuwde website in 2023 online is.

Op 29 oktober 2022 was de officiële opening van het studiejaar aan de RTS. Dankbaar is stilgestaan bij het 10 jarig jubileum van het RTS.
We zijn de Here God dankbaar dat het werk aan het Seminarie in Heidelberg onder Zijn zegen voortgang heeft mogen krijgen. Voor actuele gegevens over het docentenkorps en de studenten verwijzen wij u graag naar de website van het RTS in Heidelberg rtsonline.de
Wij danken u voor uw giften en gebeden

Namens bestuur v-RTS
Janny van der Vinne
secretaresse