Bestuur Stichting Vrienden van het RTS

 

Voorzitter: Ds. Roelof Tigelaar
rtigelaar@vriendenvanrts.nl

Secretaris: Mw. Gea Verbree – de Groot
gdegroot@vriendenvanrts.nl

Penningmeester: dhr. Geert Berkhout
gberkhout@vriendenvanrts.nl

Lid: dhr. Meindert de Boer
mdeboer@vriendenvanrts.nl

Comité van aanbeveling:
drs. J.M. Batteau, IJsselstein; ds. M. Brandes, Staphorst; prof.dr. J. Douma, Hardenberg; drs. H. Drost, Zwijndrecht; mr. L.H. Geffroy, Bennekom; drs. Z.J.C. van Harten, Spakenburg; Prof. dr. B. Kamphuis, Kampen; prof.dr. J.W. Maris, Apeldoorn; prof.dr. A. de Reuver, Waddinxveen; prof.dr. W.H. Velema, Apeldoorn; dr. P.J. Visser, Amsterdam,  ds. J. Westerink, Urk.