Activiteiten

Artikel 2 lid 1 van de Statuten luidt als volgt:

1) De stichting heeft ten doel

(a) de ondersteuning van het Reformatorisch-Theologisches Predigerseminar (RTS) in Duitsland;
(b) de band tussen de Theologische Universiteiten in Kampen en Apeldoorn en het Reformatorisch-Theologisches Predigerseminar in Duitsland en tussen de kerken waarvoor zij werkzaam zijn, te versterken;
(c) de belangstelling te verlevendigen voor met name de geschiedenis van het gereformeerd protestantisme in Duitsland;
(d) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Activiteiten in 2016

Het Stichtingsbestuur heeft in 2016 vier maal vergaderd. Op de vergaderingen was steeds overleg met vertegenwoordigers van het bestuur (de ‘Vorstand’) van het Reformatorisch-Theologisches Predigerseminar (RTS) te Hannover. Besproken werden de ontwikkelingen aan dit Seminarie (zoals die met betrekking tot de docenten en de huisvesting) en de financiële situatie.

 

De Stichting heeft geld geworven voor het RTS en dit geld voor het overgrote deel weer naar het seminarie overgemaakt. In het financieel overzicht over 2016 zal dit nader verantwoord worden.

Er is een website, www.vriendenvanrts.nl, die voldoet aan de vereisten voor een ANBI instelling. Ook via correspondentie en gesprekken is zoveel mogelijk informatie over de ontwikkelingen aan het RTS gegeven.

Het jaar 2016 kenmerkte zich door voortdurende zorgen over de financiële situatie van het RTS. Tegelijk zijn er ontwikkelingen dat de financiering breder gewaarborgd kan worden voor de toekomst. In de loop van 2017 zal hierin meer duidelijkheid komen.

Het werk aan het RTS gaat ondertussen door. We zijn de Here God dankbaar dat we mochten constateren dat er steeds weer nieuwe studenten zijn en dat afgestudeerden hun weg vinden in hun dienst aan het Koninkrijk van God door een masterstudie elders te volgen, of een plek als predikant verbonden aan een gemeente in Duitsland.