Activiteiten

Artikel 2 lid 1 van de Statuten luidt als volgt:

1) De stichting heeft ten doel

(a) de ondersteuning van het Reformatorisch-Theologisches Predigerseminar (RTS) in Duitsland;
(b) de band tussen de Theologische Universiteiten in Kampen en Apeldoorn en het Reformatorisch-Theologisches Predigerseminar in Duitsland en tussen de kerken waarvoor zij werkzaam zijn, te versterken;
(c) de belangstelling te verlevendigen voor met name de geschiedenis van het gereformeerd protestantisme in Duitsland;
(d) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Activiteiten in 2019

Het jaar 2019 kenmerkt zich net als de andere jaren om voortdurende zorgen over de financiële situatie van het RTS Heidelberg. Uw donaties aan de stichting Vrienden van het RTS zijn grotendeels overgemaakt naar het RTS. U kunt dit terugvinden in het financieel overzicht van 2019. Het RTS is niet alleen afhankelijk van financiële steun uit Nederland maar ook uit andere landen.
Ondanks beperkingen heeft het werk aan het RTS niet stil gestaan. Dank aan God dat er steeds weer nieuwe studenten zijn, en dat zij die afgestudeerd zijn hun weg vonden in een eigen gemeente, zodat het werk in Gods Koninkrijk doorgang blijft vinden.

Eind december zijn er enkele wisselingen geweest binnen het bestuur van de stichting. In 2020 hoopt het nieuwe bestuur opnieuw steun te kunnen geven aan het RTS.