-Werp al u zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u 1 Petr. 5:7

In 2021 konden we als team, ondanks de pandemie en de maatregelen daaromheen, een aantal vergaderingen beleggen. Tijdens deze vergaderingen hebben we onder meer onze ideeën rondom het vernieuwen van de website verder uitgewerkt. In juni hebben we een digitaal orgelconcert georganiseerd.

Net als in 2021 willen we voor de toekomst verder werken aan onze missie om bij gereformeerde gelovigen in Nederland grotere bekendheid te geven aan het werk aan het RTS Heidelberg, en zo ook de financiële steun te vergroten.
De vernieuwing van onze website is daarvoor erg belangrijk en hopen we in 2022 af te ronden.

Het werk aan het RTS Heidelberg kon doorgang vinden. Blij en dankbaar zijn we met de financiële steun en bijdragen van onze donateurs. Bij dit alles weten we ons afhankelijk en gedragen door de zorg van onze Hemelse Vader.